ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

– Συνοδείες ( σε ιατρική εξέταση, στα ψώνια, σε περίπατο και άλλες ανάγκες εξόδου)
– Τακτοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών ( συνταγογραφήσεις, λογαριασμοί κλπ )
– Συζήτηση – συντροφιά – συναισθηματική στήριξη
– Δραστηριότητες απασχόλησης με σκοπό την κινητοποίηση, την τόνωση της αυτοεκτίμησης και την διατήρηση ενδιαφερόντων
– Δραστηριότητες εξάσκησης των νοητικών λειτουργιών ( σε περιπτώσεις ήπιας ή αρχόμενης νοητικής διαταραχής )
– Επκαίδευση συγγενών σε βασικές τεχνικές καθημερινής φροντίδας ( μετακίνηση, υγιεινή, τάισμα κλπ )