ΠΑΡΑΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες φροντίδας οικιακής βοηθού περιλαμβάνουν:

– Καθημερινά ψώνια
– Μαγείρεμα σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες του ατόμου
– Φροντίδα ρουχισμού (πλύσιμο, σιδέρωμα)
– Βοήθεια στην οργάνωση του νοικοκυριού
– Ατομική υγιεινή